fotografia i źródło: lubelska.policja.gov.pl

W rejonie Lubelszczyzny podjęto akcję kontrolowania prędkości na drogach, mającą na celu zapewnienie bezpieczeństwa wszystkim użytkownikom dróg. Inicjatywa, nosząca nazwę „Prędkość”, jest prowadzona od wczesnych godzin porannych i stanowi wspólną działalność międzynarodową koordynowaną przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego ROADPOL.

Kontrola prędkości w terenie

Policjanci drogówki przeprowadzają zarówno statyczne, jak i dynamiczne kontrole prędkości, wykorzystując mierniki prędkości oraz videorejestratory. Priorytetowo traktowane są miejsca, gdzie często dochodzi do tragicznych w skutkach wypadków drogowych spowodowanych nadmierną prędkością.

Zaangażowanie zespołu „Speed”

W działaniach brali udział także policjanci z zespołu „Speed”, których zadaniem jest zwalczanie agresywnych zachowań na drodze. Ich obecność ma na celu zmniejszenie liczby incydentów związanych z agresywną jazdą.

Konsekwencje nieprzestrzegania przepisów

Wypadki drogowe, których główną przyczyną jest nadmierna prędkość, stanowią poważne zagrożenie dla życia i zdrowia uczestników ruchu drogowego. W pierwszym kwartale bieżącego roku na terenie Lubelszczyzny odnotowano 149 wypadków drogowych, w których śmierć poniosło 29 osób, a 160 zostało rannych. W 48 z tych wypadków, co stanowi 35,8% ogółu, winne było niedostosowanie prędkości do warunków drogowych.

Apel o rozwagę i przestrzeganie przepisów

Policja apeluje o odpowiedzialne zachowanie na drodze. Niebezpieczna jazda może prowadzić do tragicznych skutków, dlatego ważne jest dostosowanie prędkości nie tylko do oznakowania drogi, ale także do aktualnych warunków ruchu.

Działania podejmowane dziś mają wymiar międzynarodowy i są integralną częścią wspólnych wysiłków podejmowanych przez Europejską Organizację Policji Ruchu Drogowego ROADPOL.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.