Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania PROMENADA S12 zapowiedziało możliwość składania wniosków o dofinansowanie na podjęcie działalności gospodarczej. Jak podano, wnioski będą przyjmowane od 8 maja do 22 maja 2023 roku. Wsparcie finansowe skierowane jest do mieszkańców obszarów wiejskich oraz gmin stowarzyszonych w LGD, czyli gmin Chełm, Sawin, Siedliszcze, Rejowiec, Rejowiec Fabryczny oraz miasta Rejowiec Fabryczny.

Aby otrzymać dofinansowanie, trzeba spełnić podstawowe warunki. Jednym z nich jest niepodleganie ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy oraz niewykonywanie działalności gospodarczej w okresie 3 miesięcy przed złożeniem wniosku. Wysokość dofinansowania wynosi 60 tys. zł, a wkład własny nie jest wymagany. Dotacja może być przeznaczona na zakup nowych środków trwałych, wyposażenia, maszyn, urządzeń niezbędnych do rozpoczęcia i wykonywania działalności oraz zakup robót budowlanych i usług. Możliwy jest także zakup nowych środków transportu, z wyłączeniem samochodów osobowych przeznaczonych do przewozu mniej niż 8 osób łącznie z kierowcą.

Źródło: Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Promenada S12

Dofinansowanie wypłacane jest w dwóch transzach. Pierwsza transza wynosi 48 tys. zł i jest płatna około 30 dni po podpisaniu umowy o dofinansowanie. Druga transza jest wypłacana po zrealizowaniu całego zaplanowanego zakresu rzeczowo – finansowego, co oznacza, że wymagany okres utrzymania działalności wynosi 2 lata.

Warto podkreślić, że łączna pula środków w tym naborze pozwoli na udzielenie 4 dotacji w wysokości 60 tys. zł. Szczegółowe informacje dotyczące naboru wniosków można znaleźć na stronie internetowej www.promenadas12.pl.

To dobry czas dla osób, które chcą rozpocząć działalność gospodarczą, ale nie mają na to wystarczających środków finansowych. Dofinansowanie na starcie może stanowić dużą pomoc w rozwoju biznesu, a udzielane wsparcie z pewnością przyczyni się do rozwoju lokalnej społeczności. Zachęcamy zainteresowanych do zapoznania się z warunkami i składania wniosków o dofinansowanie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.