W całym kraju trwają matury, które rozpoczęły się 4 maja i potrwają aż do 23 maja. Jest to czas pełen stresu, ale również nadziei dla maturzystów, którzy starają się osiągnąć jak najlepsze wyniki. Centralna Komisja Egzaminacyjna wyznaczyła terminy egzaminów pisemnych z poszczególnych przedmiotów, podczas gdy terminy egzaminów ustnych są ustalane przez szkoły.

Egzaminy pisemne rozpoczynają się o godzinie 9:00 rano i o 14:00 po południu. Część z nich odbyła się już w pierwszych dniach maja. 4 maja rano odbył się egzamin pisemny z języka polskiego na poziomie podstawowym. Kolejne dni były pełne intensywnych testów. 5 maja rano odbył się egzamin z języka angielskiego na poziomie podstawowym, a po południu miały miejsce egzaminy z języka francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, rosyjskiego i włoskiego na poziomie podstawowym.

Pierwsze dni matury – 8-12 maja 2023

8 maja to egzamin z matematyki na poziomie podstawowym, a po południu odbyły się egzaminy z języka kaszubskiego, łemkowskiego oraz łaciny i kultury antycznej. 9 maja rano miały miejsce egzaminy z języka angielskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym, a po południu odbył się egzamin z filozofii. 10 maja, rano przeprowadzony jest egzamin z wiedzy o społeczeństwie, a po południu odbędą się egzaminy z języka niemieckiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

Maturzyści będą mieli jeszcze wiele innych egzaminów do zdania w kolejnych dniach. 11 maja egzamin z biologii, a po południu egzaminy z języka rosyjskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym. 12 maja rano przewidziany jest egzamin z matematyki na poziomie rozszerzonym, a po południu egzaminy z języka rosyjskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym.

Kolejna seria egzaminów 15 – 19 maja

Egzaminy będą kontynuowane w kolejnych tygodniach. 15 maja rano odbędzie się egzamin z chemii, a po południu przewidziany jest egzamin z historii muzyki. 16 maja rano maturzyści zmierzą się z egzaminem z geografii, natomiast po południu odbędą się egzaminy z języków mniejszości narodowych (języka białoruskiego, litewskiego i ukraińskiego) na poziomie podstawowym.

17 maja rano oczekuje ich egzamin z języka polskiego na poziomie rozszerzonym, a po południu odbędą się egzaminy z języków mniejszości narodowych na poziomie rozszerzonym. 18 maja rano maturzyści przystąpią do egzaminu z historii, a po południu będą mieć egzaminy z języka włoskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym. 19 maja rano przewidziany jest egzamin z fizyki, a po południu maturzyści zmierzą się z egzaminem z historii sztuki.

Końcówka matur 2023 – 22 i 23 maja

Ostatnie dni sesji maturalnej przyniosą jeszcze kilka wyzwań. 22 maja rano odbędzie się egzamin z informatyki, a po południu przewidziane są egzaminy z języka hiszpańskiego na poziomach rozszerzonym i dwujęzycznym. 23 maja to dzień, w którym absolwenci szkół i oddziałów dwujęzycznych zdadzą egzaminy w językach obcych, takich jak matematyka, geografia, chemia, fizyka, biologia i historia.

Po zakończeniu sesji egzaminacyjnej, maturzyści będą czekać na ogłoszenie wyników przez Centralną Komisję Egzaminacyjną, które nastąpi 7 lipca. To wtedy poznają swoje indywidualne wyniki. Jest to moment pełen emocji, gdyż wyniki egzaminów będą miały wpływ na dalszą ścieżkę edukacyjną młodych absolwentów.

Ogłoszenie wyników Matury 2023 i sesja poprawkowa

Dla tych, którzy z różnych przyczyn nie przystąpili do egzaminów w terminie głównym, przewidziana jest dodatkowa sesja maturalna. Sesja ta odbędzie się od 1 do 19 czerwca i obejmie zarówno egzaminy pisemne, jak i ustne. Absolwenci będą mieli wtedy szansę poprawić swoje wyniki lub przystąpić do egzaminów, których wcześniej nie zdali.

Po sesji poprawkowej, maturzyści będą mogli oczekiwać na ogłoszenie wyników, które nastąpi 8 września. Wyniki te uwzględnią sesję główną majową, sesję dodatkową czerwcową oraz sesję poprawkową sierpniową. To będzie moment podsumowania całego procesu maturalnego i decydujący krok w kontynuacji nauki lub rozpoczęciu nowej przygody akademickiej.

Egzamin dojrzałości pisze 160 tysięcy licealistów i 120 tysięcy absolwentów techników

Matury 2023 to czas intensywnego przygotowania i zdobywania wiedzy przez tysiące młodych osób. To również czas pełen wyzwań, ale także nadziei i oczekiwań na pozytywne rezultaty. Egzaminy pisemne i ustne sprawdzają umiejętności i wiedzę uczniów w różnych dziedzinach, od języków obcych po nauki ścisłe i humanistyczne. Centralna Komisja Egzaminacyjna pełni kluczową rolę w organizacji i nadzorowaniu całego procesu maturalnego. Wyznacza terminy egzaminów pisemnych dla poszczególnych przedmiotów, zapewniając spójność i równość dla wszystkich maturzystów w kraju. Natomiast szkoły mają możliwość samodzielnego ustalania terminów egzaminów ustnych, co daje im pewną elastyczność w organizacji tej części sesji egzaminów.

Matury to nie tylko moment sprawdzianu wiedzy, ale także okazja do podsumowania lat spędzonych w szkole, do wspomnień i pożegnania się z kolegami i nauczycielami. To czas pełen emocji, refleksji i planów na przyszłość. Dla niektórych absolwentów maturalnych będzie to również moment rozpoczęcia nowego rozdziału w ich życiu, na przykład studiów wyższych lub podjęcia pracy.

Wszystkim maturzystom życzymy powodzenia w egzaminach i spełnienia swoich marzeń. Niezależnie od wyników, ważne jest, aby pamiętać, że matura to tylko jeden krok na drodze do osiągnięcia sukcesu. Cenne jest nie tylko zdobywanie wiedzy, ale również rozwijanie umiejętności, pasji i wartości, które będą służyć przez całe życie. Niech ta ważna chwila będzie dla Was czasem, który pozwoli Wam wykazać się najlepszymi umiejętnościami i otworzy drzwi do dalszego rozwoju i sukcesu. Powodzenia!

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.