Zdjęcie: sw.gov.pl

W dniu 25 kwietnia 2023 roku Dyrektor zakładu karnego w Chełmie, ppłk Dariusz Kossyk, podpisał umowę dotyczącą odpłatnego zatrudnienia skazanych. To ważny krok w kierunku poprawy sytuacji więźniów i ich szans na resocjalizację.

Dyrektor Zakładu Karnego w Chełmie ppłk Dariusz Kossyk podpisał umowę dotyczącą odpłatnego zatrudnienia skazanych z Zakładu Karnego. Podjęta została współpraca z firmą Agropom, która specjalizuje się w produkcji roślinnej oraz hodowli bydła mięsnego od 2005 roku. Zgodnie z umową, do pracy w firmie skierowanych zostanie pięciu osadzonych z jednostki.

Głównym zadaniem osadzonych będzie pomoc przy pracach związanych z hodowlą zwierząt. Taki rodzaj pracy pozwoli na zdobycie przez skazanych doświadczenia zawodowego w konkretnej dziedzinie, co z kolei ułatwi im reintegrację społeczną i zawodową po odbyciu kary.

Program „Praca dla więźniów”

Program „Praca dla więźniów” jest inicjatywą Ministerstwa Sprawiedliwości, która została zainicjowana w 2016 roku i jest realizowana przez Służbę Więzienną. Celem programu jest wspieranie readaptacji społecznej osób odbywających kary poprzez ich aktywizację zawodową. Zatrudnienie w warunkach izolacji więziennej jest jednym z podstawowych narzędzi oddziaływania penitencjarnego.

W ramach programu „Praca dla więźniów” skazani zatrudniani są w różnych dziedzinach, w zależności od potrzeb rynku pracy i umiejętności osadzonych. Mogą to być prace w zakładach przemysłowych, usługowych, rolniczych czy rzemieślniczych. Praca ta jest odpłatna, co pozwala osadzonym na zdobycie środków finansowych na pokrycie ich własnych potrzeb i utrzymanie rodziny.

Zatrudnienie skazanych jest korzystne nie tylko dla osadzonych, ale również dla przedsiębiorców. Firmy, które zatrudniają skazanych, mają możliwość skorzystania z ulg podatkowych i innych zachęt do zatrudnienia osób z grupy „trudnej do zatrudnienia”. Ponadto, skazani są pod stałym nadzorem służb penitencjarnych, co pozwala na zminimalizowanie ryzyka popełnienia kolejnych przestępstw przez nich.

Umowa podpisana przez Dyrektora Zakładu Karnego w Chełmie ppłk Dariusza Kossyka oraz firmę Agropom to ważny krok w kierunku poprawy sytuacji skazanych i ich szans na powrót do normalnego życia po odbyciu kary.

Źródło: sw.gov.pl

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany.