Posted in Miasto Międzyrzec Podlaski

Brak pieniędzy na rewitalizację Pałacu Potockich

Jak wynika z zakończonej oceny formalnej w ramach działania 13.3 „Rewitalizacja obszarów miejskich” Regionalnemu Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 projekt rewitalizacji i adaptacji…

Czytaj dalej...