Archiwum kategorii: Parczew

Parczew: Ankietowe badania rolnicze

Główny Urząd Statystyczny realizuje badania rolnicze w wylosowanych gospodarstwach rolnych na terenie całego kraju. Celem badań jest pozyskanie rzetelnych danych m.in. na potrzeby Wspólnej Polityki Rolnej, kształtowania polityki żywnościowej kraju, analizy zmian w produkcji roślinnej i zwierzęcej oraz oceny ogólnej sytuacji w rolnictwie.

Gm. Dębowa Kłoda: Konkurs KRUS rozstrzygnięty!

Gratulacje dla uczniów klasy „0” Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie: Marysi Jaszcz, Mai Wawryszczuk oraz Bartłomieja Oleksiuka.

Gm. Jabłoń: ZSCK na III Targach Edukacyjnych w Tucznej

18 maja 2018 r. w Gimnazjum im. Tadeusza Kościuszki w Tucznej odbyły się III Targi Edukacyjne, podczas których została zaprezentowana oferta edukacyjna ZSCK w Jabłoniu.

Gm. Dębowa Kłoda: Uczniowie SP z wizytą w OSP

Dnia 21 maja 2018 r. klasa I Szkoły Podstawowej im. Armii Krajowej w Dębowej Kłodzie była na wycieczce do OSP. Strażak Pan Wojtek Sutryk przybliżył uczniom pracę strażaka. Teraz każdy pierwszak wie, na czym polega i jak ważna jest praca strażaka.

Parczew: WTZ podbijało południową cześć Polski

W dniach 14-16 maja 2018 WTZ w Parczewie podbijało południową cześć Polski. Z biurem „Carolus” z Białej Podlaskiej wybralisię się w Karpaty, gdzie odwiedzili m. in. Bochnię, tam zwiedzili kopalnię soli i oraz muzeum ze wspaniałą kolekcją motyli.

Gm. Uścimów: Chlorowanie wody w sieci wodociągowej

Referat Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy w Starym Uścimowie informuje, że w dniach od 18.05.2018 r. do 25.05.2018 r. odbędzie się zapobiegawcze chlorowanie wody w sieci wodociągowej.

Gm. Jabłoń: Poprawa efektywności gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Jabłoń etap III.

Poprawa efektywności gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Jabłoń etap III. Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Jabłoń oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jabłoń.”

Parczew: Reaktywacja GLKS Jabłoń

Ogłoszony został nabór do drużyny seniorów. GLKS Jabłoń obecnie posiada kilku kandydatów z którymi  prowadzi rozmowy.

Piłka nożna chłopców – Wojewódzka LIC 2017/2018

Wielki sukces odniosła reprezentacja ZSP Parczew w piłce nożnej chłopców podczas Wojewódzkiej Licealiady 2017/2018. Po wielu latach rywalizacji stanęła na podium w zmaganiach Wojewódzkiego Współzawodnictwa Sportowego Szkół Lubelszczyzny…

Parczew: Policjanci przeprowadzili egzamin na kartę rowerową

Dzieci ze Szkoły Podstawowej w Paszenkach korzystając z majowej przerwy w nauce zdawali egzaminy na kartę rowerową. Testy odbywały się pod nadzorem mundurowych z parczewskiej „drogówki” . To pierwszy taki sprawdzian jaki musiały przejść młodzi adepci, aby otrzymać swój pierwszy dokument uprawniający do kierowania pojazdem.

error: Jeśli jesteś zainteresowany/a naszym tekstem lub zdjęciem odezwij się pod email: duchwschodu@gmail.com