Konkurs na logotyp ZSP z warsztatami

Powiat Radzyński informuje, że w ramach projektu „Dostosowanie profilu szkolnictwa ponadgimnazjalnego do potrzeb rynku pracy poprzez budowę nowego obiektu służącego praktycznej nauce zawodu przy istniejącym budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Radzyniu Podlaskim
– etap I oraz zakup wyposażenia warsztatów i pracowni kształcenia zawodowego”  realizowanego przy udziale środków pochodzących z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 ogłosił konkurs na opracowanie logotypu Zespołu Szkół Ponadpodstawowych im. Jana Pawła II w Radzyniu Podlaskim.

Za zwycięstwo w konkursie przewidziana jest nagroda rzeczowa o wartości 2 000,00 zł brutto.

Zgłoszenia można dokonywać do 21.10.2019 r. do godz. 15 w siedzibie Organizatora.

Regulamin konkursu dostępny jest pod adresem: https://spradzynpodlaski.bip.lubelskie.pl/index.php?id=280&p1=szczegoly&p2=1434958

Oraz na stronie internetowej Powiatu Radzyńskiego:

http://powiatradzynski.pl/wiadomosci/item/347-konkurs-na-logotyp-zsp-z-warsztatami

Materiał: Agata Pasek Starostwo Powiatowe w Radzyniu Podlaskim

Author: Redakcja

email: duchwschodu@gmail.com tel: 519-529-144

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.