Dzień Patrona Szkoły i ślubowanie klas pierwszych w Zespole Szkół Zawodowych Nr 2

20 września 2019 r. Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 w Białej Podlaskiej obchodził Dzień Patrona Szkoły.

Uroczystość rozpoczęło wprowadzenie pocztów sztandarowych oraz odśpiewanie hymnu państwowego.

W uroczystej akademii uczestniczyli nauczyciele i uczniowie szkoły, a także zaproszeni goście, m.in. Stanisław Romanowski – Naczelnik wydziału Edukacji, Kultury i Sportu oddział w Białej Podlaskiej, płk pilot Franciszek Ostrowski, inż. Henryk Zawistowski – prezes Stowarzyszenia Inżynierów i Techników Mechaników Polskich( SIMP), mgr inż. Tadeusz Kochanowski –sekretarz Oddziału SIMP w Białej Podlaskiej, przedstawiciele pracodawców, z którymi szkoła współpracuje oraz Przewodniczący Rady Rodziców.

Wszystkich zebranych przywitał Dyrektor Szkoły – Ryszard Dołęga. W swoim przemówieniu nawiązał do tradycji i historii lotnictwa na Podlasiu. Przybliżył również postaci patronów szkoły: Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury – pilota i konstruktora, dwóch  słynnych pasjonatów lotnictwa, zwycięzców międzynarodowych zawodów.

Tradycją już jest, iż podczas obchodów Dnia Patrona uczniowie klas pierwszych składają uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły, tym samym stając się pełnoprawnymi członkami społeczności szkolnej.

Święto Szkoły było również okazją do podsumowania projektu współfinansowanego ze środków unijnych „Fachowcy z Brzeskiej!”, którego 2-letnia realizacja zostanie zakończona 30 września 2019 r.  Dane dotyczące jego przebiegu przedstawiła  p. Anna Sawczuk – koordynator projektu.

Uroczystą akademię zakończyła część artystyczna przygotowana przez uczniów klasy 2 TMS pod opieką p. Grażyny Zawadzkiej i p. Doroty Kubickiej.

Materiał: Ewa Toczek

Tekst: Iwona Kuzawińska

Author: Redakcja

email: duchwschodu@gmail.com tel: 519-529-144

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.