Zatrzymano nielegalnych migrantów oraz organizatorów przerzutu przez granicę

Dwaj mężczyźni, którzy nielegalnie przekroczyli granicę z Ukrainy to obywatele Turcji. Dzięki szybkim działaniom podjętym przez funkcjonariuszy z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej ujęto kolejnych dwóch Turków – organizatorów nielegalnej wyprawy.

16 września br., patrol Straży Granicznej z Dorohuska zatrzymał w pobliżu granicy państwowej, czterech mężczyzn. Jak ustalono, podczas prowadzonej kontroli, wszyscy legitymowani to obywatele Turcji. Dwóch z zatrzymanych mężczyzn, dokonało wcześniej nielegalnego przekroczenia tzw. zielonej granicy państwa. Nie posiadali przy sobie dokumentów uprawniających ich do pobytu na terytorium Polski. Kolejnych  dwóch zatrzymanych ob. Turcji, jak się okazało w trakcie prowadzonych wyjaśnień, przyjechało samochodem po odbiór migrantów. Z ich dokumentów pobytowych wynikało, iż przebywają w Polsce legalnie.

W sprawie wszczęto postępowanie przygotowawcze, dotyczące organizowania wbrew przepisom przekraczania granicy państwowej. Wobec dwóch mężczyzn podejrzanych o organizowanie nielegalnej migracji, Sąd zastosował tymczasowy areszt na okres trzech miesięcy. Natomiast dwóch obywateli Turcji, którzy nielegalnie przekroczyli granicę państwową, zostało przekazanych służbom granicznym Ukrainy.

Od początku 2019 roku funkcjonariusze z Nadbużańskiego Oddziału Straży Granicznej zatrzymali już 25 cudzoziemców, którzy nielegalnie przekroczyli granicę. Wszyscy ujawnieni migranci mieli zamiar przedostać się na zachód Europy.

Materiał: por. SG Dariusz SIENICKI www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl

Author: Redakcja

email: duchwschodu@gmail.com tel: 519-529-144

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.