Nieudana próba korupcji funkcjonariusza SG

Nie powiodła się próba skorumpowania funkcjonariusza Nadbużańskiego Oddziału SG wykonującego zadania służbowe.
18 sierpnia br., funkcjonariusz Straży Granicznej z Placówki w Dołhobyczowie, w trakcie wykonywania czynności służbowych, zatrzymał 40 – letniego ob. Ukrainy. Mężczyzna proponował mu 200 zł w zamian za odstąpienie od czynności służbowych.

Podróżny, który chciał wjechać do kraju przez przejście graniczne w Dołhobyczowie, nie spełniał warunków wymaganych na wjazd na terytorium Polski. Podczas prowadzonych wobec niego czynności związanych z wydaniem decyzji o odmowie wjazdu, usiłował on skorumpować funkcjonariusza. W zamian za zgodę na wjazd do Polski, proponował on 200 zł. Funkcjonariusz, poinformował osobę, iż zostaje ona zatrzymana a o próbie korupcji powiadomił swoich przełożonych.

Mężczyźnie postawiono zarzut popełnienia przestępstwa karnego. Obywatel Ukrainy dobrowolnie poddał się karze 1 roku pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata oraz karze grzywny.

Materiał: por. SG Dariusz SIENICKI www.nadbuzanski.strazgraniczna.pl

Author: Redakcja

email: duchwschodu@gmail.com tel: 519-529-144

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.