Ponad połowa Polaków ma zbyt dużą wagę

Jak pokazują opublikowane wyniki badania CBOS , ponad połowa Polaków (59 proc.) ma problem ze zbyt dużą wagą, w tym 38 proc. z nadwagą, a 21 proc. z otyłością. 39 proc. respondentów ma wagę w normie, a 2 proc. niedowagę.

Badane osoby sklasyfikowano na podstawie wskaźnika BMI.

Wskaźnik ten wykorzystywany jest przede wszystkim do oceny ryzyka pojawienia się groźnych chorób takich jak: miażdżyca, choroba niedokrwienna serca, udar mózgu, cukrzyca czy nawet nowotworów.

Oblicza się go dzieląc masę ciała wyrażoną w kilogramach przez kwadrat wzrostu wyrażonego w metrach.

Z analiz, które przeprowadziło Centrum Badania Opinii Społecznej wynika, że nadwaga związana jest przede wszystkim z płcią oraz z wiekiem badanych i częściej pojawia się u mężczyzn niż u kobiet. Wraz z wiekiem zwiększa się również częstość występowania nadwagi. Jak wykazuje analiza, mężczyźni w młodszym wieku częściej niż kobiety zaczynają mieć problem z nadwagą.

U mężczyzn w grupie wiekowej 25-34 lata nadwaga zaczyna przeważać nad wagą prawidłową.
Co się tyczy kobiet, to nadwaga zaczyna przeważać dopiero po 45. roku życia, a wyraźnie – po 55. roku.

Wskaźnik masy ciała związany jest też z samooceną stanu zdrowia.

Osoby ankietowane posiadające prawidłową wagę (77 proc.) a także osoby z nadwagą (66 proc.) są w większości zadowolone ze swojego stanu zdrowia.

Wraz ze wzrostem wagi wzrasta odsetek badanych, którzy negatywnie oceniają swój stan zdrowia.

O złym stanie zdrowia mówi 6 proc. respondentów z wagą prawidłową, nieco częściej ta odpowiedź pojawia się wśród osób z nadwagą (8 proc.).

Najczęściej źle oceniają swój stan zdrowia osoby otyłe (16 proc.).

Wskaźnik masy ciała wiąże się również z oceną własnego wyglądu.

Najbardziej zadowoleni są respondenci z wagą prawidłową (82 proc.), nieco mniej – z nadwagą (70 proc.).

Osoby z otyłością (59 proc.) są najbardziej niezadowolone ze swojego wyglądu.

Jak pokazują badania, stosunkowo niewielu Polaków stosuje specjalne diety.

Przyznaje się do tego co dziesiąty badany spośród osób z wagą prawidłową (10 proc.) i co czternasty badany z nadwagą (7 proc.).

Wśród osób otyłych tylko jedna siódma (14 proc.) stosowała dietę w ciągu ostatniego roku.

Author: Redakcja

email: duchwschodu@gmail.com tel: 519-529-144

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.