Zwrot podatku akcyzowego

Od 1 do 31 sierpnia 2019 r. producenci rolni mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Organem właściwym do złożenia wniosku jest wójt, burmistrz lub prezydent miasta – w zależności od lokalizacji gruntów rolnych.

Do wniosku należy dołączyć faktury (koniecznie w oryginale do wglądu pracownikowi Urzędu) stanowiące dowód zakupu paliwa za okres 1 lutego 2019 r. – 31 lipca 2019 r. oraz oświadczenie dotyczące rodzajów prowadzonej działalności rolniczej (klasa PKD).

Producenci bydła dołączają informację kierownika biura powiatowego ARiMR o liczbie dużych jednostek przeliczeniowych bydła będącego w posiadaniu producenta rolnego w odniesienie do każdej siedziby stada tego producenta za 2018 r. (nie dotyczy producentów rolnych, którzy złożyli zaświadczenia z ARiMR w pierwszym terminie (luty)).

Wniosek i oświadczenie można pobrać w Urzędzie Gminy Międzyrzec Podlaski (pokój nr 1, parter) lub wydrukować z załączonych plików poniżej.

Do pobrania:

Wniosek o zwrot podatku akcyzowego

Oświadczenie

Instrukcja dla producentów bydła

Ustalenie rocznego limitu zwrotu

Materiał: Urząd Gminy Międzyrzec Podlaski

Redakcja

email: duchwschodu@gmail.com tel: 519-529-144

Author: Redakcja

email: duchwschodu@gmail.com tel: 519-529-144

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.