Susza w Polsce. Wysychają studnie i rzeki

Z informacji, które podaje Ministerstwo Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej wynika, że Polska jest obecnie wśród krajów o najmniejszych zasobach wody w Unii Europejskiej.

Ogólnopolskie konsultacje, które mają dać odpowiedź na pytanie, jak przeciwdziałać suszy rozpoczną się już w przyszłym tygodniu.  Stan suszy rolniczej wystąpił na terenie czternastu województw. Odnotowano bardzo niski poziom większość rzek.

Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa — Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Puławach zgodnie z wymogami Obwieszczenia opracował wartości klimatycznego bilansu wodnego dla wszystkich gmin Polski (2477 gmin) oraz w oparciu o kategorie gleb określił w tych gminach aktualny stan zagrożenia suszą rolniczą.

„W ósmym okresie raportowania tj. od 1 czerwca do 31 lipca 2019 roku, stwierdzamy wystąpienie suszy rolniczej na obszarze Polski.”

Jak dalej napisano: „Średnia wartość Klimatycznego Bilansu Wodnego (KBW) dla Polski, na podstawie której dokonywana jest ocena stanu zagrożenia suszą była ujemna, wynosiła -173 mm. W obecnym sześciodekadowym okresie wartość KBW uległa zmniejszeniu o 40 mmw stosunku do poprzedniego okresu (21 V-20 VII).

Największy deficyt wody w okresie od 1 czerwca do 31 lipca br., podobnie jak w poprzednich okresach raportowania, notowano na obszarze Pojezierza Lubuskiego a obecnie obszar ten został jeszcze znacznie poszerzony o Pojezierze Wielkopolskie oraz o Nizinę Wielkopolską. Na tym terenie wartości KBW osiągają od -240 do -279 mm. Bardzo niskie wartości KBW notowane są również na terenie południowej części Niziny Śląskiej oraz na Wzniesieniach Łódzkich wynoszące od -240 do -259 mm. Na przeważającym obszarze kraju notowane są także niskie wartości KBW od -160 do – 239 mm. Jedynie we wschodniej części Pobrzeża Południowobałtyckiego i w zachodniej części Pojezierza Mazurskiego oraz na południowych krańcach kraju wartości KBW są nieco wyższe i wynoszą od -100 do –159 mm.”

Suszę rolnicza notowana jest na terenie wszystkich województw:

 • Lubuskiego,
 • Wielkopolskiego,
 • Łódzkiego,
 • Opolskiego,
 • Podlaskiego,
 • Mazowieckiego,
 • Zachodniopomorskiego,
 • Dolnośląskiego,
 • Lubelskiego,
 • Pomorskiego,
 • Kujawsko-pomorskiego,
 • Śląskiego,
 • Świętokrzyskiego,
 • Podkarpackiego,
 • Warmińsko – mazurskiego,
 • Małopolskiego.

 Susza notowana jest we wszystkich monitorowanych w tym okresie uprawach, wśród:

 • Zbóż jarych,
 • Zbóż ozimych,
 • Krzewów owocowych,
 • Truskawek,
 • Roślin strączkowych,
 • Kukurydzy na ziarno,
 • Kukurydzy na kiszonkę,
 • Drzew owocowych,
 • Warzyw gruntowych,
 • Tytoniu,
 • Buraka cukrowego,
 • Ziemniaka,
 • Chmielu.

Jak poważna jest sytuacja, wskazują również raporty Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej. Według ostatnich danych z końca lipca, na 134 stacjach wodowskazowych w Polsce stan wód jest niepokojąco niski.

Poziom rzeki Wisła zbliża się do rekordu z 2012 roku, obniża się także poziom Warty. Również w województwie łódzkim czy wielkopolskim na rzekach odnotowano alarmujące odczyty. W Widawce w Podgórzu, rzeka miała zaledwie 9 cm głębokości.

Jak wyjaśnia hydrolog – nawalny deszcz nie ma szans na infiltrację gleby, ponieważ woda spływa do cieków powierzchniowych i nie wraca do wód podziemnych.

Susza oraz upały wymuszają na lokalnych władzach wprowadzenie zakazów używania wody „w celach innych niż socjalno-bytowe”.

Wprowadzone ograniczenia obejmują podlewanie ogrodów przydomowych, ogródków działkowych, upraw rolnych czy jakichkolwiek terenów zielonych.

Dotyczą również napełniania basenów czy mycia samochodów. Za niestosowanie się do zakazów (w całym kraju ich liczba sięgnęła już ponad 320) grozi kara grzywny.

Author: Redakcja

email: duchwschodu@gmail.com tel: 519-529-144

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.