„300 plus” dla uczniów szkół policealnych oraz szkół dla dorosłych

W ostatnich dniach pojawiły się informacje o tym, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej myśli o rozszerzeniu programu Dobry Start.

Ministerstwo chciałoby wprowadzić dodatkowego ułatwienia i zwiększyć dostępność programu 300 plus dla dorosłych to już fakt. Wnioski będzie można składać od 1 sierpnia 2019.

Program Dobry Start zostanie rozszerzony. Rząd zatwierdził zmiany. Oznacza to, że 300 plus trafi również do uczniów szkół dla dorosłych, a także szkół policealnych.

Zmiany w projekcie wejdą w życie 1 sierpnia 2019 roku. W tym samym dniu uczniowie szkół dla dorosłych i szkół policealnych będą mogli złożyć wnioski o przyznanie im 300 plus.

W tym roku osoby te będą mogły je złożyć tylko drogą tradycyjną (pocztową lub osobiście podczas wizyty w urzędzie). Nie mają możliwości złożenia wniosku o 300 plus drogą elektroniczną.

Do tej pory pieniądze w ramach akcji „Dobry Start” otrzymują opiekunowie bądź rodzice uczniów, którzy nie ukończyli 20 roku życia.

Programem 300 plus nie są objęci ani studenci, przedszkolaki oraz dorośli, którzy uczą się np. w szkołach policealnych. Ostatnio jednak sytuacja uległa zmianie. Rząd przyjął zmiany – program „Dobry Start” zostanie rozszerzony.

Kto jest objęty programem 300 plus?

Ministerstwo informuje, że chcąc otrzymać pieniądze w ramach programu 300 plus, należy spełnić jedynie dwa warunki:

  • 300 plus należy się każdemu uczniowi, który nie ukończył 20 lat (24 lat — jeśli ma orzeczenie o umiarkowanym albo znacznym stopniu niepełnosprawności, potrzebie kształcenia specjalnego, potrzebie zajęć rewalidacyjno-wychowawczych.
  • Drugi warunek to konieczność uczenia się w placówce takiej jak: szkoła podstawowa, dotychczasowe gimnazjum, szkoła ponadpodstawowa i dotychczasowa ponadgimnazjalna – z wyjątkiem szkoły policealnej i szkoły dla dorosłych, szkoła artystyczna, w której jest realizowany obowiązek szkolny lub nauki, młodzieżowy ośrodek socjoterapii, specjalny ośrodek szkolno-wychowawczy, specjalny ośrodek wychowawczy, ośrodek rewalidacyjno-wychowawczy.

Komu przysługuje 300 plus?

Do tej pory, zasady odnośnie tego komu przysługuje i kto dostaje 300 plus były przejrzyste i jasno określone. Kto może dostać 300 zł na dziecko w programie Dobry Start?

  • rodzic,
  • opiekun faktyczny dziecka — osoba, która faktycznie opiekuje się dzieckiem i złożyła do sądu wniosek o jego adopcję,
  • opiekun prawny dziecka — osoba, której sąd powierzył sprawowanie opieki nad dzieckiem,
  • osoba ucząca się (pełnoletni uczeń, który: nie jest na utrzymaniu rodziców, ponieważ rodzice nie żyją, ma prawo do alimentów ustalone wyrokiem sądowym lub ugodą sądową)

Jak złożyć wniosek 300 plus?

Wniosek o świadczenie 300 plus można składać od1 lipca online za pośrednictwem strony internetowej empatia.mpips.gov.pl oraz przez bankowość elektroniczną, a od 1 sierpnia drogą tradycyjną, czyli papierową. Informacje dostępne są TUTAJ.

Kiedy wypłaty 300 plus ?

  • do 30 września — jeśli prawidłowo wypełniony i kompletny wniosek złożysz w lipcu lub sierpniu,
  • do 2 miesięcy — jeśli taki wniosek złożysz później.

Author: Redakcja

email: duchwschodu@gmail.com tel: 519-529-144

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.