Poseł uratował budżet Gminy Radzyń

23 maja została zwołana nadzwyczajna sesja Rady Gminy Radzyń Podlaski. Powodem kolejnych obrad było odrzucenie zmian w uchwale budżetowej w treści, której celem było przejęcie dofinansowania z Unii Europejskiej. Radni opozycyjni zdecydowali się na taki ruch z powodu wycofania 2 milionów złotych zaplanowanych na budowę budynku Szkoły Podstawowej w Branicy. W nadzwyczajnej sesji uczestniczył Poseł na Sejm RP, kandydat do Europarlamentu Marcin Duszek.

Przybywam dzisiaj do państwa by prosić o sojusz, przychylność i zaufanie – mówił poseł. – Znając władze gminy o tych ludziach można wszystko powiedzieć, ale nie to, że nie służą naszej gminie. To są jedni z nielicznych samorządowców w tym regionie, którzy mają najczystsze sumienie, jeśli chodzi o zarządzanie tą gminą. Chcę prosić dzisiaj z tego miejsca by tych ludzi wspierać, ponad podziałami politycznymi – mówił Marcin Duszek. Jeśli chodzi o dobro gminy i wsparcie zewnętrzne musimy mówić jednym głosem – powiedział.

Poseł Duszek odniósł się także do realizacji planu budowy szkoły w Branicy, na którą środki pozyskiwał wspólnie z Wójtem Gminy. 

Wójt gminy Radzyń Podlaski powiedział: – Chcę państwu wyjaśnić, na pewno w tym roku nie będziemy płacić za budowę szkoły, ponieważ do końca roku nie jesteśmy w stanie jej wybudować. W związku z tym, tak jak pani skarbnik zaplanowała i państwo o tym wiedzą została przełożona na jeszcze jeden rok i tak jak wszystkie inwestycje zapłata jest na koniec. W tej chwili jesteśmy bez zmiany planów, jedyne co się opóźniło to jest to, że był zrobiony drugi projekt i zostały o kilka miesięcy opóźnione prace, więc trudno byłoby powiedzieć, że nie dotrzymujemy słowa czy nie chcemy tego robić – odpowiedział Wiesław Mazurek. Rozmawiając wczoraj z Panem Posłem na temat tej sytuacji było mi zwyczajnie wstyd, że blokujecie Państwo tę inwestycje. Inwestycję, o którą Pan Marcin Duszek wspólnie ze mną zabiegał i pomagał, by mogła ona stać się faktem – powiedział Wiesław Mazurek.

Radny Michał Wierzchowski dopytywał skarbnik Aldonę Roguszewską o wszystkie naniesione zmiany w budżecie.

Ostatecznie Rada Gminy uchwałę dotycząca zmian w uchwale budżetowej została przyjęła 10 głosami za i czterema wstrzymującymi się.

Author: Redakcja

email: duchwschodu@gmail.com tel: 519-529-144

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.