„Nasz Duch” nadzieją Lubelszczyzny

Marcin Kamil Duszek jest najmłodszym kandydatem na lubelskiej liście PiS do Parlamentu Europejskiego. 37-latek pokazał, że jego mocnymi stronami są zarówno dynamizm, energia, kreatywność, jak i także doświadczenie zdobyte w samorządzie oraz Sejmie. Duszek był jednym z najaktywniejszych kandydatów do Parlamentu Europejskiego w całej Polsce, co doskonale możemy zaobserwować na jego mediach społecznościowych, kiedy to jednego dnia potrafił spotykać się z mieszkańcami kilku krańców województwa.

Ogromny sukces przyniósł mu także teledysk i piosenka „Euroduszek”, która obiegła zarówno cały Internet, jak i największe stacje telewizyjne w Polsce. Poseł pokazał dystans do siebie oraz swoich wyborców, których traktuje, jak swoich dobrych znajomych.

-Zawsze najważniejszy był i jest bezpośredni kontakt z ludźmi. Od wielu lat jestem osobą publiczną i nigdy nikogo nie udawałem, mam cały czas to samo grono znajomych, przyjaciół, z każdym przystanę, porozmawiam. Jestem takim „tutejszym Dobrym Duchem”. W Brukseli chciałbym walczyć o lepszą przyszłość dla Lubelszczyzny, która wciąż jest najbiedniejszym regionem kraju, a zasługuje na zrównoważony rozwój i potrzebuje silnego wsparcia w Europie – powiedział Duszek.

Pochodzący z Międzyrzeca Poseł jest dużą nadzieją mieszkańców północnej części Lubelszczyzny, którzy nigdy nie mieli swojego przedstawiciela w Parlamencie Europejskim. Czy 10 okaże się trafionym strzałem? Okaże się już 26 maja.

Author: Redakcja

email: duchwschodu@gmail.com tel: 519-529-144

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.