Ogłoszenie o naborze wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych przy ul. Jana III Sobieskiego

Szanowni Państwo, informuję, że Prezydent Miasta Biała Podlaska Michał Litwiniuk ogłasza nabór wniosków o zawarcie umowy najmu lokali mieszkalnych położonych przy ul. Jana III Sobieskiego w Białej Podlaskiej będących własnością MP Biała Podlaska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Wnioski można składać od 16.04.2019 r. do 26.04.2019 r.

Wzór wniosku dostępny jest w Urzędzie Miasta Biała Podlaska w Referacie Lokali Mieszkalnych w pok. 230.

31 br. stycznia w imieniu Gminy Miejskiej Biała Podlaska prezydent Michał Litwiniuk i skarbnik Miasta Biała Podlaska Marta Mirończuk podpisali umowę z Bankiem Gospodarstwa Krajowego o stosowanie dopłat do czynszu najmu mieszkań w ramach programu „Mieszkanie na Start”. Była to pierwsza taka umowa w kraju.

Pierwsze kwoty dopłat do Mieszkań + zostały już  przekazane przez BGK na konto Urzędu Miasta Biała Podlaska w ramach realizacji umowy Mieszkanie na Start. 15 kwietnia zastaną przesłane  właścicielom lokali, co automatycznie zmniejszy kwotę opłaty za mieszkanie najemcom, którzy złożyli wniosek o dopłatę i otrzymali pozytywną decyzję.

Od 1 lutego do  31 marca do urzędu wpłynęło 108 wniosków. Po rozpatrzeniu tych,  które wpłynęły w lutym,  wydano 69 pozytywnych decyzji na dopłaty obowiązujące od 1 kwietnia. Przyznane dopłaty mieszczą się  w granicach od 100 do 300 zł,  a łączna kwota tych dopłat to ok. 15 000 zł.

Na  38 wniosków złożonych w urzędzie w marcu znaczna ich część została już  rozpatrzona, a dopłata będzie przyznana  od 1 maja.

Przyznana dopłata obejmuje okres 15 lat z koniecznością corocznej weryfikacji. Tak więc osoby, które otrzymały dopłaty od 1 kwietnia 2019 r., będą ją pobierały do 31 marca 2034 r., natomiast osoby, które otrzymają je od 1 maja 2019 r.,  będą ją pobierały do 30 kwietnia 2034 r.

Z poważaniem

Gabriela Kuc-Stefaniuk
Rzecznik Prasowy Prezydenta Miasta Biała Podlaska

Author: Redakcja

email: duchwschodu@gmail.com tel: 519-529-144

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.