Wycofanie wniosku o dotacje na 10 mln zł

Burmistrz Miasta Radzyń Podlaski wycofał z Zarządu Województwa Lubelskiego protest w sprawie dotacji 10 mln zł na projekt Rokoko na Nowo, aby móc się ubiegać o wyższe dofinansowanie.
W piśmie skierowanym 27 marca do Zarządu Województwa Lubelskiego  Instytucji   Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Lubelskiego zawarte jest uzasadnienie takiej decyzji.

Wniosek aplikacyjny na dofinansowanie przedmiotowego projektu został opracowany w 2017 r. zgodnie z zasadami naboru, określonymi dla konkursu na realizacje projektów do dofinansowania w  ramach Działania 13.3 Rewitalizacja obszarów miejskich RPO WL.
Wartość projektu i jego budżet został ustalony m.in. na podstawie kosztorysów inwestorskich oraz wyceny kosztów wyposażenia sporządzonych na poziomie cen III kwartału 2017 r. Wyceny te straciły już swoją aktualność, a w związku z tym i budżet projektu w odniesieniu do aktualnego poziomu cen jest znacznie niedoszacowany.
Bardzo krzywdzące całe środowisko radzyńskie działania , podjęte przez ówczesny Zarząd Województwa, a w szczególności Marszałka Województwa Pana Sławomira Sosnowskiego, wstrzymały realizacje ambitnych planów rozwojowych Miasta.
Wojewódzki Sąd Administracyjny w Lublinie w wyroku z dnia 5 lutego 2019 r. potwierdził, że działania takie były bezprawne.
Aktualnie istnieje konieczność weryfikacji kosztów przedsięwzięcia objętego projektem, a jednocześnie także – potrzeba rozszerzenia działań rewitalizacyjnych, szczególnie w odniesieniu do zespołu płacowo-parkowego.
Miasto jest w pełni przygotowane do podjęcia takich działań i jest w stanie je zrealizować sprawnie i w krótkim czasie.
Dlatego też zamierzamy wystąpić do Zarządu Województwa Lubelskiego z wnioskiem o dotację znacznie przewyższającą kwotę 10 mln zł.
Mamy nadzieję, że nasz wniosek zostanie uznany jako szczególnie  ważny z punktu widzenia ochrony dziedzictwa narodowego całego województwa lubelskiego i naszego kraju.

 

Author: Redakcja

email: duchwschodu@gmail.com tel: 519-529-144

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.