Rekrutacja na XIV Międzynarodowy Bieg Przyjaźni Terespol – Brześć

Miejski Ośrodek Kultury wraz z Urzędem Miasta w Terespolu, Sektorem Kultury Fizycznej Sportu i Turystyki Urzędu Miasta Brześć na Białorusi oraz Klubem Olimpijczyka w Terespolu organizują wspólnie już po raz czternasty Międzynarodowy Bieg Przyjaźni Terespol – Brześć.

Start biegu: Sobota – 15.06.2019, godz. 10:00 czasu polskiego w Terespolu (11:00 czasu białoruskiego). Meta w Brześciu (BY).

Zgłoszenia oraz poniższe dokumenty (bez paszportu) przyjmujemy do dnia 10 maja 2019 r.

UWAGA! Ilość miejsc jest ograniczona i decyduje kolejność zgłoszeń.

REKRUTUJEMY wyłącznie polskich obywateli (zawodnicy z Białorusi rekrutują się po stronie białoruskiej).

Do udziału w biegu można się zgłaszać osobiście i e-mailowo (zgłoszenie uznaje się za przyjęte, jeśli organizator potwierdził otrzymanie zgłoszenia) podając:

   1. Miejsce zamieszkania;

   2. Telefon kontaktowy;

   3. Skan paszportu (strona za zdjęciem);

   4. Uiszczając w dniu startu, podczas wydawania numerów startowych kwotę 10 zł, która pokryje koszty vouchera, niezbędnego do przekroczenia granicy.

Ponadto, aby wziąć w nim udział należy:

 1. Posiadać aktualny paszport, ważny co najmniej do 16 września br.;

 2. Wypełnić własnoręcznie oświadczenie, w przypadku osób niepełnoletnich podpisane przez prawnych opiekunów lub dostarczyć zaświadczenie od lekarza o stanie zdrowia pozwalającym wziąć udziału w biegu.

 3. Podpisać oświadczenie o zgodzie na przetwarzanie danych osobowych w celu organizacji XIV Międzynarodowego Biegu Przyjaźni Terespol- Brześć 15.06.2019. W imieniu osób niepełnoletnich oświadczenie podpisują prawni opiekunowie.

 4. Zapoznać się z Regulaminem Biegu.

 5. Osoby niepełnoletnie do ww. dokumentów muszą dołączyć: Zezwolenie na udział w Biegu od rodziców/ opiekunów prawnych.

Dokumenty z punktów 2,3,4,5 są do pobrania na stronie internetowej MOK Terespol www.mokterespol.com w zakładce Pliki – ,,Regulamin XIV Międzynarodowego Biegu Przyjaźni 2019″ (LINK >>>>>)

Zbiórka zawodników w dniu biegu w Miejskim Ośrodku Kultury w Terespolu, ul. Sienkiewicza 27, o godzinie 7:00.

Adres organizatora: Miejski Ośrodek Kultury, ul. Sienkiewicza 27, 21-550 Terespol, e-mail: mokterespol@wp.pl. Telefon: 507-170-018, 83-375-22-65.

Źródło: mokterespol.com

Author: Redakcja

email: duchwschodu@gmail.com tel: 519-529-144

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.