Dzień Otwarty w Szkołach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białej Podlaskiej

W środę 27 marca 2019r. w Szkołach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białej Podlaskiej odbyły się uroczystości poświęcone obchodom dziewięćdziesiątej ósmej rocznicy urodzin poety – Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz dziesięciolecia nadania imienia Krzysztofa Kamila Baczyńskiego Szkołom Zakładu Doskonalenia Zawodowego.

Uroczystość rozpoczęła się mszą świętą w Kościele pw. Narodzenia Najświętszej Maryi Panny przy ul. Brzeskiej.

Wśród zaproszonych Gości byli min. Ksiądz Dziekan Marian Daniluk, Dyrektor Delegatury Kuratorium Oświaty w Lublinie Pani Małgorzata Kiec, Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Pan Stanisław Romanowski, Prezes Zarządu Zakładu Doskonalenia Zawodowego Pan Marek Małyszko.

Montaż słowno – muzyczny pod hasłem „Krzysztof i Barbara – podobni jak dwie krople łez”. przygotowali uczniowie Liceum Ogólnokształcącego, Technikum i Branżowej Szkoły I stopnia pod kierunkiem pani Edyty Cieślickiej, pani Marty Szeszko – Dragulskiej, pani Marleny Filipiuk, pana Andrzeja Jędryczkowskiego z grupą medialną Forte. Dekorację wykonała młodzież pod opieką pani Teresy Lewczyk i pani Barbary Chmielowskiej.

Członkowie grupy medialnej Forte śpiewali, uczniowie recytowali wiersze, tańczyli i odgrywali scenki z życia poety. Znakomicie oddali atmosferę czasów II wojny światowej, a szczególnie powstania warszawskiego.

Od godz. 11.30 odbyła się VII edycja Konkursu Recytatorskiego „Niebo złote Ci otworzę…”, która wzbudziła niezwykłe emocje. Koordynatorem konkursu była pani Teresa Lewczyk. Jury w składzie: przewodniczący – Wicedyrektor Szkoły pan Andrzej Jędryczkowski, członkowie – pani Teresa Lewczyk i pani Edyta Cieślicka, wysłuchało ponad dwudziestu prezentacji uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum.
W czasie przerwy na obrady jury można było posłuchać repertuaru muzycznego grupy medialnej Forte, obejrzeć pokaz taneczny uczniów oraz podziwiać piękne fryzury.

Pierwsze miejsce w konkursie zajął Cezary Arseniuk, uczeń Publicznego Gimnazjum nr 1 w Piszczacu. Drugie miejsce przypadło uczennicy Szkoły Podstawowej im. Unitów Drelowskich w Drelowie – Marii Kossak.
Trzecie miejsce zajęła uczennica Emilia Stefaniuk ze Szkoły Podstawowej Pomnik 1000 – lecia Nr 1235 im. Bohaterów II Wojny Światowej w Woskrzenicach Dużych. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy za udział w konkursie. Nagrody ufundował Dyrektor Szkoły Pan Henryk Zacharuk.

Uczniowie klas VIII szkoły podstawowej oraz gimnazjum mogli tego dnia zapoznać się z ofertą edukacyjną szkoły, zwiedzić pracownie i skosztować przysmaków przygotowanych przez uczniów klas gastronomicznych.

Całemu spotkaniu towarzyszyła atmosfera wzruszenia i życzliwości, a głębokie treści przekazane w poezji i pięknej muzyce pozwolą długo i mile wspominać ten wyjątkowy dzień.

Author: Redakcja

email: duchwschodu@gmail.com tel: 519-529-144

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.