Gmina Miejska Biała Podlaska wyróżniona w konkursie „Samorząd Przyjazny Ekonomii Społecznej”

18 marca Prezydent Michał Litwiniuk odebrał wyróżnienie dla Gminy Miejskiej Biała Podlaska za aktywne wspieranie działalności Centrum Integracji Społecznej  w Białej Podlaskiej.

Gmina Miejska Biała Podlaska otrzymała wyróżnienie w konkursie „Samorząd Przyjazny Ekonomii Społecznej” organizowanym przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej. Została nominowana przez Caritas Diecezji Siedleckiej

Centrum Integracji Społecznej w Białej Podlaskiej powstało w 2014 roku z inicjatywy oraz przy zaangażowaniu merytorycznym i finansowym Miasta Biała Podlaska. Prowadzi  reintegrację zawodową i  społeczną dla 30 osób, które samodzielnie  nie radzą sobie na otwartym rynku pracy, ponieważ mają niskie kompetencje, są dotknięci uzależnieniami czy niepełnosprawnością. Dzięki tym działaniom klienci pomocy społecznej usamodzielniają się społecznie i zawodowo oraz otrzymują szansę na polepszenie sytuacji życiowej.

Ponadto CIS jest obecne na wielu miejskich uroczystościach, imprezach, festynach i spotkaniach integracyjnych.

Od 2015 roku co roku z budżetu Miasta Biała Podlaska przekazywane są środki finansowe na działalność CIS  –  w  2019 r. – 216 000 zł. Środki te umożliwiają zatrudnienie instruktorów, pracownika socjalnego, psychologa i doradcę zawodowego. W pierwszej edycji konkursu „Samorząd przyjazny ekonomii społecznej” (w ubiegłym roku) Miasto Biała Podlaska również otrzymało wyróżnienie za wspieranie podmiotów ekonomii społecznej.

Author: Redakcja

email: duchwschodu@gmail.com tel: 519-529-144

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.