Policjanci spotkali się z bialskimi licealistami

Bialscy policjanci spotkali się wczoraj z uczniami IV Liceum Ogólnokształcącego.

Wszystko odbyło się w ramach prowadzonej przez mundurowych we współpracy z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Klubem Motocyklowym Grom akcji pn. „Profilaktyka prowadzenia pojazdu „pod wpływem””. We wczorajszej prelekcji wziął również udział członek klubu Pan Zdzisław Kozłowski.

Podczas spotkania prelegenci przestrzegali młodych ludzi przed prowadzeniem pojazdu pod wpływem alkoholu czy środków odurzających. Omówione zostały konsekwencje prawne i społeczne takich zachowań. Uczniowie otrzymali wskazówki dotyczące powstrzymania innych przed wsiadaniem „za kółko” w stanie nietrzeźwości.

Funkcjonariusze przedstawili też zgromadzonym stan bezpieczeństwa w ruchu drogowym na terenie powiatu bialskiego. Mówili o liczbie zaistniałych wypadków i kolizji omawiając ich przyczyny i skutki. Zaprezentowane zostały też krótkie spoty dotyczące prowadzonych kampanii skierowanych do uczestników ruchu drogowego.

Poza teorią był również czas na część praktyczną. Policjanci przywieźli na spotkanie z młodzieżą alkogogle. Te specjalne okulary demonstrują upośledzenie zmysłów po spożyciu alkoholu, m.in. spowolnienie czasu reakcji czy zniekształcenie widzianego obrazu. Za ich pomocą młodzież miała możliwość przekonać się jak widzi drogę pijany kierowca. Okazało się wówczas, że nawet najdrobniejsze gesty czy reakcje na to co dzieje się w otoczeniu stanowią nie lada wyzwanie.

Wczorajsze spotkanie było na pewno cenną wskazówką dla uczestniczących w nim młodych ludzi. W ubiegłym tygodniu lekcja taka odbyła się w I Liceum Ogólnokształcącym im. Kraszewskiego. Wówczas w prelekcji uczestniczyła Pani Anna Stolarczuk Przewodnicząca Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

Funkcjonariusze planują kolejne spotkania z uczniami bialskich szkół.

Author: Redakcja

email: duchwschodu@gmail.com tel: 519-529-144

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.