Zmiany w polityce alkoholowej?

6 marca w Sali Kolumnowej Sejmu RP z inicjatywy Posła Marcina Duszka odbyła się konferencja poświęcona potrzebie nowego ustawodawstwa w kontekście polityki wychowania w trzeźwości.

W spotkaniu wzięła udział przedstawiciel Pani Marszałek Senatu Marii Koc, Pani Poseł Małgorzata Zwiercan – terapeutka i przewodnicząca Zespołu Parlamentarnego ds. Rozwiązywania Problemów Uzależnień, dr Dawid Piekarz – prezes Instytutu Staszica oraz Witold Włodarczyk – prezes Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy oraz ks. Andrzej Sochal – dyrektor katolickiego Radia Podlasie. Konferencję poprowadził dziennikarz TVP – Krzysztof Ziemiec. Na zaproszenie Posła Marcina Duszka w konwencji udział wzięła młodzież z Białej Podlaskiej, Radzynia oraz Międzyrzeca.

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi pochodzi z 1982 roku, konieczna jest więc zmiana oraz dostosowanie ustawy do obecnej sytuacji społecznej oraz na rynku alkoholi.

W kontekście spożycia alkoholu niepokoją dane, zgodnie z którymi 40% populacji pije alkohol przynajmniej raz w tygodniu – podkreślał dr Piekarz.

Ustawa o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi wymaga zmian, dostosowania do wyzwań, które stają przed nami dziś, w dobie, gdy rynek zabiega o to, by szybko sprzedać swój produkt młodemu konsumentowi. W znowelizowanej ustawie chcemy zabezpieczyć całe społeczeństwo, a przede wszystkim młodych Polaków tak, aby mogli wzrastać w zdrowych, dobrych warunkach. Czy 37-letnia ustawa z 1982 roku spełnia te wymogi? Niekoniecznie – powiedział poseł Marcin Duszek, członek sejmowej Komisji Zdrowia. – Alkohol powinien mieć swoje miejsce w systemie prawnym, ale musi być to zrealizowane tak, by szanować prawa zwłaszcza młodych ludzi, najbardziej podatnych na wpływ wszelkiego typu reklamy. To na ich bezpieczeństwo musimy kłaść największy nacisk – podkreślił parlamentarzysta.

Witold Włodarczyk, prezes Związku Pracodawców Polski Przemysł Spirytusowy zaznaczył, że branża spirytusowa prowadzi szereg akcji i kampanii promujących odpowiedzialną konsumpcję alkoholu, skierowanych m.in. do młodzieży czy kobiet w ciąży.

O problematyce alkoholowej w szerszym kontekście różnych typów uzależnień mówiła Poseł Małgorzata Zwiercan, która dostrzega wyraźną potrzebę zmian systemowych w zakresie leczenia uzależnień. Przewodnicząca uznała, że pierwszą zmianą powinno być połączenie Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Krajowego Biura ds. Przeciwdziałania Narkomanii.

Author: Redakcja

email: duchwschodu@gmail.com tel: 519-529-144

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.