ZUS w Białej Podlaskiej zaprasza na spotkanie informacyjne o nowym świadczeniu “Mama 4+”

Bialski inspektorat Zakładu Ubezpieczeń Społecznych zaprasza na spotkanie informacyjne dotyczące nowego świadczenia dla matek, które wychowały co najmniej czwórkę dzieci. Odbędzie się ono 8 marca.

Chodzi o rodzicielskie świadczenie uzupełniające. Od marca będą mogły je otrzymać matki, które ukończyły 60 lat i wychowały przynajmniej czworo dzieci. W szczególnych przypadkach o nowe świadczenie będzie mógł wystąpić także ojciec, który ukończył 65 lat i wychował co najmniej czworo dzieci (gdy ich matka zmarła, porzuciła je lub przez długi okres ich nie wychowywała).  Świadczenie może otrzymać tylko rodzic, który nie ma dochodu zapewniającego mu niezbędne środki utrzymania. Rodzicielskie świadczenie uzupełniające będzie przyznawać prezes Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Jeśli jednak rodzic ma okresy ubezpieczenia w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego i nie pobiera emerytury lub renty wyłącznie z ZUS, to wniosek powinien złożyć do prezesa KRUS.

Podczas spotkania zainteresowane osoby uzyskają informacje o zasadach przyznawania i wypłaty rodzicielskich świadczeń uzupełniających. Dowiedzą się także, jak poprawnie wypełnić wniosek i oświadczenie o sytuacji osobistej, rodzinnej i materialnej.

Szkolenie odbędzie się 8 marca, w siedzibie Inspektoratu ZUS w Białej Podlaskiej, przy ul. Sadowej 23. Początek o godzinie 10.00. Wstęp na spotkanie jest bezpłatny. Organizatorzy przyjmują zgłoszenia uczestników pod numerami telefonów: 83 341 63 00 oraz 83 341 63 51.

Author: Redakcja

email: duchwschodu@gmail.com tel: 519-529-144

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.