Rusza projekt transgraniczny realizowany z Brześciem

25 lutego odbyło się spotkanie przedstawicieli Przedsiębiorstwa Robót Drogowych w Brześciu na czele z dyrektorem Pawłem Bagniukiem z prezydentem Michałem Litwiniukiem i pracownikami Urzędu Miasta Biała Podlaska.

Tematem spotkania była wspólna realizacja projektu pt. „Poprawa dostępności transportowej w Brześciu i Białej Podlaskiej” realizowanego przy wsparciu Unii Europejskiej w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Polska – Białoruś – Ukraina 2014-2020.

Projekt pomyślnie przeszedł wielomiesięczną procedurę desygnacji i zatwierdzenia na Białorusi, a na konto Urzędu wpłynęła właśnie zaliczka w wysokości 35% wartości dofinansowania wynoszącego ogółem ponad 2,2 mln Euro.

Projekt składa się z prac budowlanych po stronie polskiej i białoruskiej oraz wspólnie realizowanych działań dotyczących promocji bezpieczeństwa w ruchu drogowym, pogłębiających współpracę transgraniczną.

W Brześciu, w ciągu ul. Warszawskiej i Moskiewskiej, zostanie zmodernizowanych 7 skrzyżowań, na których zostaną zamontowane elementy systemu inteligentnego zarządzania ruchem. Dodatkowo powstające Centrum Zarzadzania Ruchem zostanie wyposażone w niezbędny sprzęt i oprogramowanie.

W Białej Podlaskiej z kolei zostaną przebudowane dwa skrzyżowania drogi krajowej nr 2 z ul. Terebelską i al. Solidarności. W ich miejsce powstaną ronda turbinowe.

Projekt zostanie zrealizowany w ciągu dwóch najbliższych lat.  Trwają przygotowania do ogłoszenia przetargu na prace budowlane.

Author: Redakcja

email: duchwschodu@gmail.com tel: 519-529-144

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.