Poszukiwany Robert Miszkiniuk

Komenda Miejska Policji w Białej Podlaskiej  na podstawie listu gończego sygn. akt. II K 843/01  wydanego przez Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej poszukuje:
Robert Miszkiniuk pseudonim „Szopen” 
s. Jerzy, Helena zd. Holc
ur. 24.03.1963r.
ost. zam. Biała Podlaska, ul. Królowej Jadwigi 5/16

Rysopis i znaki szczególne:

wzrost 176-180 cm, sylwetka średnia, włosy krótkie, proste, łysina czołowa , oczy ciemne normalnie osadzone, nos średni, koniuszek nosa opuszczony, uszy normalne, usta średnie, uzębienie pełne. Znaki szczególne: przedramię strona lewa blizna po ranie ciętej,

Wymieniony poszukiwany jest do odbycia: kary pozbawienia wolności wymiarze 2 lata za czyn z art. 310§2 kk.

Osoby posiadające jakiekolwiek informacje mogące przyczynić się do ustalenia miejsca pobytu i zatrzymania poszukiwanego proszone są o kontakt z Komendą Miejską Policji
w  Białej Podlaskiej, Plac Wojska Polskiego 23 , 21 – 500 Biała Podlaska , tel. 0 83  344-82-70   lub  nr alarmowy  112  najbliższej  jednostki  policji.

Nadmieniam, że organ zarządzający poszukiwania wyraził zgodę na umieszczenie informacji o prowadzonych poszukiwaniach oraz opublikowanie wizerunku poszukiwanego na stronach internetowych oraz w dostępnych środkach masowego przekazu.

Author: Redakcja

email: duchwschodu@gmail.com tel: 519-529-144

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.