Rozmawiali w Sejmie o sytuacji polskich przewoźników

3 stycznia 2019 r. w Sejmie Poseł na Sejm i przewodniczący Parlamentarnego Zespołu na rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego – Marcin Duszek spotkał się z Prezesem Zrzeszenia Międzynarodowych Przewoźników Drogowych Janem Buczkiem. Dyskusja dotyczyła mechanizmów wsparcia polskich przewoźników zagrożonych interwencjonizmem państw starej Unii Europejskiej.

– Chwieje się pozycja naszych przewoźników na unijnym rynku – powiedział prezes ZMPD Jan Buczek. MiLoG, Loi Macron, Pakiet Mobilności – to przykłady najbardziej dotkliwych ograniczeń administracyjnych wymierzonych w przedsiębiorców w Europy Środkowo-Wschodniej. W relacjach Unia Europejska – Rosja nie jest lepiej. Rosyjskie embargo na żywność i inne produkty doprowadziło do zmniejszenia rozmiarów tego ważnego dla polskich przedsiębiorców rynku. W tej sytuacji polski międzynarodowy transport drogowy potrzebuje pozytywnego impulsu. Zdaniem prezesa ZMPD państwo powinno dostrzec potrzebę ochrony interesów rodzimych przedsiębiorców. W Rumunii elementem wsparcia przewoźników jest częściowy zwrot akcyzy od paliw. Dlaczego nie w Polsce?

Zdaniem posła Marcina Duszka istnieje potrzeba i wola prowadzenia dialogu. Parlamentarny Zespół na Rzecz Wspierania Przedsiębiorczości i Patriotyzmu Ekonomicznego zajmował się już problemami przewoźników drogowych i chce to robić nadal. Wśród różnych mechanizmów wsparcia, oprócz zwrotu akcyzy poruszany też był temat promocji zawodu kierowcy i działania na rzecz wzrostu liczby szkół, nauczających w zawodzie kierowca mechanik.

Poseł Marcin Duszek zastąpił na stanowisku przewodniczącego Adama Abramowicza – Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

zmpd.pl

Author: Redakcja

email: duchwschodu@gmail.com tel: 519-529-144

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.