Kolędobranie 2019 – Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek

Zapraszamy na Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek.
Miasto Radzyń Podlaski wspólnie z Radzyńskim Ośrodkiem Kultury zapraszają na Powiatowy Przegląd Kolęd i Pastorałek „Kolędobranie 2019”. Wydarzenie odbędzie się w niedzielę 20 stycznia w sali Kina Oranżeria. Początek o godz. 15.00.
– Celem Przeglądu jest kultywowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych tradycji wspólnego śpiewania staropolskich kolęd i pastorałek. Ponadto pragniemy ożywić amatorski ruch artystyczny, promować alternatywne formy spędzania czasu wolnego, integrować mieszkańców Radzynia Podlaskiego i powiatu radzyńskiego oraz promować młode talenty – powiedział nam Robert Mazurek, dyrektor ROK. W Przeglądzie mogą brać udział soliści, duety, chóry oraz zespoły z Radzynia Podlaskiego i powiatu radzyńskiego. Uczestnicy zobowiązani są do zaprezentowania kolędy, pastorałki lub dowolnych tradycyjnych kolęd dobierając je tak, by czas występu nie przekroczył 7 minut. Organizatorzy zapewniają nagłośnienie i oświetlenie, odtwarzacz CD/mp3, pianino oraz praktykable dla chórów. Podczas imprezy zostanie przyznana nagroda publiczności, natomiast wszyscy otrzymają okolicznościowe podziękowania.
Uczestnictwo w Przeglądzie jest bezpłatne.
Zgłoszenia na Przegląd przyjmowane będą do 11 stycznia 2019 r. pod numerem telefonu 606-234-320 lub adresem e-mail: radzyn@op.pl

 

REGULAMIN
POWIATOWEGO PRZEGLĄDU KOLĘD I PASTORAŁEK
„KOLĘDOBRANIE 2019”
pod patronatem Burmistrza Radzynia Podlaskiego, Jerzego Rębka
Radzyń Podlaski, 20 stycznia 2019 r.

1. Organizatorem Powiatowego Przeglądu Kolęd i Pastorałek „KOLĘDOBRANIE 2019” (zwanego dalej Przeglądem) jest Radzyński Ośrodek Kultury.
2. Celem Przeglądu jest:
– kultywowanie wśród dzieci, młodzieży i dorosłych tradycji wspólnego śpiewania staropolskich kolęd i pastorałek,
– ożywienie amatorskiego ruchu artystycznego,
– promowanie alternatywnych form spędzania czasu wolnego,
– integracja mieszkańców Radzynia Podlaskiego i powiatu radzyńskiego,
– promowanie młodych talentów.
3. Przegląd odbędzie się w niedzielę 20 stycznia 2019 r. na sali widowiskowo-kinowej Radzyńskiego Ośrodka Kultury. Początek o godz. 15.00.
4. Uczestnictwo w Przeglądzie jest bezpłatne.
5. Przegląd nie ma formy konkursu, występy nie będą oceniane.
6. W Przeglądzie mogą brać udział soliści, duety, chóry oraz zespoły z Radzynia Podlaskiego i powiatu radzyńskiego.
7. Warunkiem uczestnictwa w Przeglądzie jest czytelne i dokładne wypełnienie formularza zgłoszeniowego oraz dostarczenie go do Radzyńskiego Ośrodka Kultury (21-300 Radzyń Podlaski, ul. Jana Pawła II 4) pocztą tradycyjną, osobiście lub drogą elektroniczną na adres e-mail: radzyn@op.pl w nieprzekraczalnym terminie do 11 stycznia 2019 r.
8. Z każdym zespołem/chórem powinien być obecny instruktor/opiekun muzyczny odpowiedzialny za grupę pod względem organizacyjnym i wychowawczym.
9. Ze względu na duże zainteresowanie Przeglądem liczba uczestników jest ograniczona do 15 podmiotów. O zakwalifikowaniu na Przegląd decyduje kolejność zgłoszeń.
10. Uczestnicy Przeglądu zobowiązani są do zaprezentowania kolędy, pastorałki lub dowolnych tradycyjnych kolęd dobierając je tak, by czas występu nie przekroczył 7 minut.
11. O kolejności występów decydują organizatorzy.
12. Organizatorzy zapewniają nagłośnienie i oświetlenie, odtwarzacz CD/mp3, pianino oraz praktykable dla chórów.
13. Udział w Przeglądzie oznacza zgodę uczestnika na bezpłatne publikowanie i wykorzystanie materiałów fotograficznych i filmowych w prasie, radiu i TV oraz innych mediach reklamujących imprezę.
14. Wszyscy uczestnicy Przeglądu otrzymają okolicznościowe podziękowania. Ponadto wśród uczestników Przeglądu zostanie przyznana nagroda publiczności.
15. Organizator zastrzega sobie prawo do rozstrzygania spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem.
16. Organizator nie pokrywa kosztów dojazdu.
17. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania zmiany w powyższym Regulaminie,
informacje o ewentualnych zmianach będą zamieszczane na stronie http://www.rokradzyn.pl
18. Organizator zastrzega sobie możliwość zmiany terminu, miejsca lub odwołania Przeglądu bez podania przyczyny.
19. Informacje dodatkowe: tel. 606-234-320 – Robert Mazurek.

Author: Redakcja

email: duchwschodu@gmail.com tel: 519-529-144

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.