Młodzi i zdolni z ZSP!

Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych im. Jana Pawła II  W Radzyniu Podlaskim 11 grudnia 2018 r.  odebrali z rąk Marszałka Województwa Lubelskiego – Pana Jarosława Stawiarskiego oraz Wicemarszałka – Dariusza Stefaniuka stypendium w ramach programu „Lubelska Kuźnia Talentów 2016 – 2019”.

Nagrodzeni uczniowie to:

Emanuel Wójcik – uczeń 2 klasy Branżowej Szkoły I Stopnia w zawodzie elektromechanik

Kinga Sposób – uczennica 4 klasy Technikum w zawodzie technik ekonomista

Kornelia Mańko – uczennica 4 klasy Technikum w zawodzie technik ekonomista

Program ten realizowany jest przez województwo lubelskie i skierowany jest do szczególnie uzdolnionych uczniów w zakresie przedmiotów zawodowych. Otrzymane stypendium może zostać przeznaczone na cele edukacyjne związane z potrzebami naukowymi.

Author: Redakcja

email: duchwschodu@gmail.com tel: 519-529-144

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.