Międzynarodowa grupa przestępcza rozbita

Funkcjonariusze z Placówki Straży Granicznej w Hrebennem pod nadzorem Prokuratury Regionalnej w Lublinie i we współpracy z Europolem (European Migrant Smuggling Centre) rozbili międzynarodową, zorganizowaną grupę przestępczą trudniącą się organizowaniem przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej wbrew przepisom oraz ułatwianiem pobytu wbrew przepisom na terenie Unii Europejskiej, w tym strefy Schengen obywatelom państw trzecich.

W latach 2013 – 18  proceder prowadzony był m.in. przy wykorzystaniu celowo zakładanych różnego rodzaju spółek. W skład rozpracowanej grupy przestępczej wchodzą zarówno obywatele Polski oraz cudzoziemcy pochodzący z Ukrainy, Rosji i Niemiec. Na chwilę obecną zgromadzono materiał, z którego wynika, że grupa przestępcza podczas swojej działalności uzyskała korzyści majątkowe w wysokości blisko 60 000 EURO.  Przeprowadzone czynności wskazują, że grupa zalegalizowała na terytorium Unii Europejskiej oraz krajów Schengen pobyt dla co najmniej 550 cudzoziemców.

W dniu 24 października 2018 roku na podstawie wydanych przez Prokuratora Prokuratury Regionalnej w Lublinie zarządzeń i postanowień dokonano zatrzymań na terenie Zamościa, Lublina oraz Portu Lotniczego Lublin Świdnik 7 (siedmiu) członków zorganizowanej grupy przestępczej. Podczas przeszukań zabezpieczono dokumentację oraz dowody mające wpływ na prawidłowość prowadzonego śledztwa.

 W stosunku do podejrzanych prokurator Prokuratury Regionalnej w Lublinie wydał postanowienia o zastosowaniu środków zapobiegawczych w postaci dozoru policyjnego, zakazu opuszczania kraju oraz zakazu prowadzenia jakiejkolwiek działalności związanej z organizowaniem przekraczania granic RP przez cudzoziemców. W stosunku do lidera grupy, Sąd Rejonowy Lublin – Zachód zastosował najsurowszy środek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres trzech miesięcy.

 

 

Author: Redakcja

email: duchwschodu@gmail.com tel: 519-529-144

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.