Daniel Grochowski przegrywa protest w trybie wyborczym przeciwko obecnemu Wójtowi Gminy Radzyń

31 października 2018 r. w Sądzie Okręgowym w Lublinie II Wydział Odwoławczy odbyła się rozprawa w trybie art. 111 § 1 (ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy) w sprawie wniosku Kandydata na Wójta Gminy Radzyń Podlaski Daniela Grochowskiego, przeciwko urzędującemu Wójtowi i jednocześnie Kandydatowi na Wójta Gminy Radzyń Podlaski Wiesławowi Mazurkowi oraz Komitetowi Wyborczemu Wyborców Wiesława Mazurka.

Sąd po rozpoznaniu sprawy oddalił wniosek Grochowskiego przeciw Mazurkowi i oddalił wniosek wnioskodawcy o zasądzenie zwrotu kosztów postępowania. Sprawa dotyczyła udzielenia wywiadu przez Mazurka opublikowanego na łamach Tygodnika Lokalnego – Wspólnota Radzyńska nr 44 z dnia 30 października 2018 r.

foto: Podlasie24

Author: Redakcja

email: duchwschodu@gmail.com tel: 519-529-144

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.