Konsultacje odnośnie zagospodarowania Pałacu Potockich

W sobotnie popołudnie kandydat na Burmistrza Miasta Międzyrzec Podlaski Arkadiusz Janus zaprosił mieszkańców na wspólne konsultacje odnośnie zagospodarowania Pałacu Potockich. O możliwościach pozyskania środków oraz realnych pomysłach wykorzystania zabytku opowiedział zaproszony ekspert ds. pozyskiwania funduszy zewnętrznych – Marcin Sienicki.

Ekspert opowiedział o korzyściach wynikających z rewitalizacji oraz trudnościach, które mogą powstać przy pisaniu oraz realizacji projektu.

Jak można było się dowiedzieć Regionalny Program Operacyjny na lata 2014-2020 zakłada przydział 2 mld 222 mln zł na projekty miękkie i twarde. Głównym źródłem dofinansowania, z którego można skorzystać, aby zrewitalizować Pałac to Regionalny Program Operacyjny dla Województwa Lubelskiego, a w szczególności 5 oś priorytetowa – efektywność energetyczna i gospodarka nisko-emisyjna. Oprócz tego w jego ramach można pozyskiwać pieniądze na termomodernizację, a następnie z Europejskiego Funduszu Społecznego – np. na wprowadzenie interaktywnych muzeów. Oprócz tego istnieją programy ministerialne, np. z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Ciekawostką była informacja, którą zdradził Pan Sienicki, iż Urząd Wojewódzki w przypadku niewykorzystania wszystkich środków – w województwie lubelskim jest to kwota 80 mln euro – można składać projekty ścieżką specjalną, które zakłada dokładne sporządzenie projektu.

Marcin Sienicki, podkreślił, jak ważne są konsultacje społeczne przy realizacji tego typu projektów. Dlatego też uczestnicy spotkania dostali ankiety, w których mogli zawrzeć swoje sugestie i pomysły. Większość z nich opowiedziała się za utworzeniem w Pałacu rozbudowanego ośrodka edukacyjno – kulturalnego, sali konferencyjno-reprezentatcyjnej, restauracji , muzuem, czy Domu Seniora.

Mieszkańcy mieli także możliwość zadawania pytań. Największe poruszenie i niezadowolenie wzbudziła nowa nierówna nawierzchnia przy zespole Pałacowo-parkowym oraz brak podjazdu dla wózków i niepełnosprawnych od ul. Lubelskiej, a także zbyt wysokie koszty oświetlenia parku.

Na zakończenie spotkania, organizator Arkadiusz Janus, podziękował za czynne uczestnictwo i wyrażenie swojego zdania odnośnie Pałacu Potockich. – Jestem nastawiony przede wszystkim na dialog i chcę słuchać Państwa głosu, który jest najważniejszy, bo przecież Pałac ma służyć nam – mieszkańcom i chcę aby został wykorzystany jak najlepiej. – powiedział kandydat na Burmistrza.

Author: Redakcja

email: duchwschodu@gmail.com tel: 519-529-144

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.