Biała Podlaska: Ruszyła Budowa Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem

Stowarzyszenie „Wspólny Świat” z Białej Podlaskiej to prężna, jedna z największych w naszym regionie organizacji pozarządowych. Powstała w 2007 roku, a jej głównym celem jest pomoc dzieciom i młodzieży z autyzmem oraz wsparcie rodzin z problemem autyzmu.  W ramach swojej codziennej działalności prowadzi:  ośrodek diagnostyki i terapii dla dzieci   i młodzieży z autyzmem i zespołem  Aspergera,  przedszkole, szkołę podstawową i gimnazjum dla dzieci   z autyzmem. W listopadzie ubiegłego roku stowarzyszenie rozpoczęło budowę pierwszego etapu Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem.

Pod swoją opieką Stowarzyszenie ma już ponad 200 dzieci, a z roku na rok przybywa kolejnych podopiecznych. Zatrudnionych jest 130 osób wykwalifikowanej kadry. Działalność do tej pory prowadzona jest w wynajmowanych obiektach, w których nie ma już miejsca na nowe sale, stąd decyzja o budowie Centrum – mówi Anna Chwałek, prezes Stowarzyszenia „Wspólny Świat”.  Pierwszy etap budowy jest w zaawansowanym stadium. Dla tego etapu stowarzyszenie otrzymało dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego. Działanie 13.2. Infrastruktura usług społecznych w kwocie 2 936 747,17 zł, co stanowi niespełna połowę środków potrzebnych na realizację całości budowy oraz  dofinansowanie z Regionalnego Ośrodka Pomocy Społecznej i  Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Wkład własny to ponad 3,5 mln zł. – Staramy się pozyskiwać środki z różnych źródeł, bardzo liczymy na wsparcie ze strony życzliwych osób, które m.in. zdecydowały się właśnie nam przekazać swój 1%. Mamy dobrych ludzi dookoła, którzy starają się nam pomóc przez różnego rodzaju akcje i przedsięwzięcia.
Ciągle prosimy o pomoc – wpłaty darowizn na naszą budowę, każda wpłacona kwota ma dla nas ogromne znaczenie – dodaje Anna Chwałek.

Kiedy ruszy budowa następnych etapów?

Kolejny projekt Stowarzyszenia pod nazwą  „Rozwój współpracy transgranicznej w zakresie pomocy osobom z autyzmem na pograniczu polsko-białoruski” uzyska dofinansowanie z Programu Współpracy Transgranicznej „Polska-Białoruś-Ukraina”.  Kwota dofinansowania to prawie 2 mln euro. – W tym momencie czekamy na podpisanie stosownej umowy – mówi Anna Chwałek. – Projekt zakłada budowę szkoły przysposabiającej do pracy i środowiskowego domu samopomocy oraz mieszkań treningowych z możliwością przekształcenia na dom pobytu stałego dla osób dorosłych z autyzmem. To nie tylko kolejny etap budowy kompleksowego Centrum  Pomocy Osobom z Autyzmem, ale również szereg działań szkoleniowych, zarówno po polskiej jak i białoruskiej stronie.

Jak można pomóc?

Każdy, kto zechce wspomóc Stowarzyszenie „Wspólny Świat” może to zrobić poprzez wpłaty darowizn na jego rzecz. Szczegóły na stronie : www.wspolnyswiat.org .

 

Author: Redakcja

email: duchwschodu@gmail.com tel: 519-529-144

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.