Technologiczny sukces „Szóstki”

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Białej Podlaskiej znalazł się wśród sześciu inicjatyw nagrodzonych w ogólnopolskim konkursie „Dzień Nowych Technologii w Edukacji” pokonując 380 placówek z całego kraju.

Podsumowanie konkursu zorganizowano w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Wzięli w nim udział dyrektor szkoły Maciej Kosik oraz autorka projektu Sylwia Radecka. Maciej Kopeć Podsekretarz Stanu w MEN pogratulował nagrodzonym i zachęcił do aktywnego wykorzystywania nowych technologii w szkolnej dydaktyce.

Dzień Nowych Technologii w Edukacji został zainaugurowany przez minister Annę Zalewska 21 marca w Zespole Szkół nr 1 w Piasecznie. Celem przedsięwzięcia jest popularyzowanie nowoczesnych technologii informacyjno-komunikacyjnych w procesie edukacyjnym. Do udziału w wydarzeniu zostały zaproszone szkoły, przedszkola, placówki edukacyjne, instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe.

UM Biała Podlaska

 

Author: Redakcja

email: duchwschodu@gmail.com tel: 519-529-144

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.