W Białej Podlaskiej zostanie wybudowana ciepłownia na biomasę

30 maja w siedzibie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie podpisano umowę o dofinansowanie w formie pożyczki najdroższej inwestycji bialskiej spółki PEC – budowy ciepłowni opalanej biomasą. Całkowity koszt projektu wyniesie 30,5 mln zł a termin jego ukończenia to 2019 rok.

Oprócz pożyczki w kwocie 11 mln zł, bialski projekt otrzymał wysokie dofinansowanie ze środków unijnych o wartości 10,5 mln zł. Pozostała kwota zostanie sfinansowana ze środków własnych spółki.

Celem projektu jest budowa ciepłowni opalanej biomasą o mocy 17 MW, która zapewni dodatkową zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych w sposób ekologiczny i wysokosprawny, co znacznie poprawi jakość powietrza w Białej Podlaskiej.

W Białej Podlaskiej powstanie ciepłownia o łącznej mocy 17MW, co pozwoli na zmniejszenie zanieczyszczenia dwutlenkiem węgla o 60 proc., dwutlenkiem siarki o 65 proc. oraz tlenkiem azotu i pyłami.

Ciepłownia opalana biomasą, wykonana zostanie przy zastosowaniu kotłów wodnych o parametrach pracy zgodnych z istniejącymi kotłami węglowymi, co pozwoli na wyprowadzenie wyprodukowanego ciepła bezpośrednio do sieci ciepłowniczej, ograniczając w ten sposób ilość ciepła produkowanego z węgla kamiennego o 60%.

Ciepłownia opalana biomasą o mocy 17MW spełni restrykcyjne normy dyrektywy MCP (Medium Combustion Plant) w sprawie ograniczenia emisji niektórych zanieczyszczeń do powietrza ze średnich obiektów energetycznego spalania oraz spełni wymóg efektywnego systemu ciepłowniczego.

źródło: UM Biała Podlaska

Author: Redakcja

email: duchwschodu@gmail.com tel: 519-529-144

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.