Umowa na rozbudowę drogi podpisana

22 maja została podpisana umowa na roboty związane z Rozbudową drogi powiatowej Biała Podlaska (ul. Francuska) – Rokitno – Błonie odcinek Grabanów – Rokitno w ramach projektu partnerskiego „Wygodniej, szybciej, bezpieczniej”

Powyższa inwestycja obejmuje przebudowę drogi powiatowej na odcinku Biała Podlaska – Rokitno od granicy miasta (rz. Klukówka) do końca miejscowości Rokitno. Długość przebudowanej drogi ma wynosić 13,750 km.

W ramach robót wykonane zostanie: poszerzenie istniejącej nawierzchni do 6,0 m; budowę kładki dla pieszych na cieku Klukówka w m. Grabanów; budowę ronda na skrzyżowaniu dróg powiatowych Nr 1036L i 1035L w m. Rokitno; budowę chodnika przez miejscowości Grabanów i Rokitno; budowę i remont zatok autobusowych; przebudowę i remont przepustów pod koroną drogi; budowę i przebudowę zjazdów.

Całkowita wartość inwestycji to 16.158.869,58 zł, w tym dofinansowanie z RPO wynosi 11.610.560,40 zł, a wkład własny powiatu bialskiego 4.548.309,18 zł z czego 50% stanowi udział finansowy gminy Biała Podlaska i Rokitno proporcjonalnie do długości drogi zlokalizowanej na terenie danej gminy.

Zadanie realizowane będzie w ciągu dwóch lat, a koniec robót według harmonogramu zaplanowano na 20 listopada 2019 r.

informacje: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej

Author: Redakcja

email: duchwschodu@gmail.com tel: 519-529-144

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.