Gm. Jabłoń: Poprawa efektywności gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Jabłoń etap III.

Poprawa efektywności gospodarki wodno-ściekowej na terenie gminy Jabłoń etap III. Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Jabłoń oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jabłoń.”

W związku z przyznaniem pomocy na realizacje projektu pn „Poprawa efektywności gospodarki wodno – ściekowej na terenie gminy Jabłoń etap III. Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Jabłoń oraz przebudowa sieci wodociągowej w miejscowości Jabłoń w ramach operacji typu „Gospodarka wodno – ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialna i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 informujemy, że dnia 12 kwietnia 2018 r. została podpisana umowa z wykonawcą:

Zakład Usługowo – Handlowy Instalacji Sanitarnych i C.O. Jerzy Lewandowski ul. Parkowa 11/33, 21 – 500 Biała Podlaska na budowę biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowości Jabłoń – 7 szt. i w miejscowości Gęś – 4 szt; – dnia 15 maja 2018 r. została podpisana umowa z wykonawcą:

Investmil Grzegorz Chilimoniuk Czeberaki 21A, 21 – 210 Milanów na wykonanie przebudowy sieci wodociągowej na odcinku ok. 252,5 m w miejscowości Jabłoń.

Poziom dofinansowania:
63,63 %

Termin realizacji:
Sierpień 2018 r.

źródło: Gmina Jabłoń

Redakcja

email: duchwschodu@gmail.com tel: 519-529-144

Author: Redakcja

email: duchwschodu@gmail.com tel: 519-529-144

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.