Wkrótce rozbudowa drogi powiatowej Cicibór – Leśna Podlaska – Witulin

Dnia 7 marca w siedzibie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego w Lublinie została podpisana umowa o udzielenie dotacji celowej budżetu państwa na zadanie – „Rozbudowa drogi powiatowej Nr 1022L Cicibór – Leśna Podlaska – Witulin od km 4+220 do km 5+675”

Rozbudowa zrealizowana zostanie w ramach „Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016-2019ˮ.

Powiat Bialski uzyskał dotację w wysokości 1.390.741,00 zł. Przetarg na to zadanie został już rozstrzygnięty i podpisano umowę z wykonawcą. Termin wykonania robót określono na 31 października 2018 r.

W kosztach rozbudowy drogi powiatowej pozostających po stronie Powiatu uczestniczy Gmina Leśna Podlaska, której udział wynosi 50%, czyli 721.936,38 zł.

W ramach rozbudowy drogi przewidziano wykonanie nowej nawierzchni z betonu asfaltowego o szerokości 6 metrów. Zaprojektowano również zjazdy z betonu asfaltowego na drogi gminne oraz zjazdy z kruszywa łamanego z projektowanej jezdni na przyległe pola, łąki a także z betonowej kostki brukowej do posesji w miejscu istniejących bram.

Inwestycja ma podnieść komfort jazdy i bezpieczeństwo ruchu kierowców i innych użytkowników drogi oraz zapewnić prawidłowe odprowadzenie wód opadowych z korony drogi.

informacje i zdj.: Starostwo Powiatowe w Białej Podlaskiej

Author: Redakcja

email: duchwschodu@gmail.com tel: 519-529-144

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.