Parczew: Gmina Jabłoń w rankingu gmin wiejskich o średniej zamożności zajęła 12 miejsce w kraju

Narodowe Centrum Kultury ogłosiło ranking samorządów zaangażowanych w kulturę 2018 r., który został oparty o dane z lat 2015-2016, uwzględniając zarówno dane finansowe, jak również dane na temat życia kulturalnego w poszczególnych gminach.

Gmina Jabłoń w rankingu gmin wiejskich o średniej zamożności zajęła 12 miejsce w kraju. Jest to bardzo wysoki wynik na który złożyła się praca samorządu gminy, jednostek organizacyjnych, , jednostek pozarządowych i mieszkańców Gminy Jabłoń.

Ranking samorządów zaangażowanych w kulturę w powiecie parczewskim:

Gmina wiejska o średniej zamożności na 779 ujętych w rankingu:

Jabłoń – 12 miejsce

Ranking opracowany został dla dwunastu kategorii gmin wyróżnionych ze względu na kryterium typu gminy (wiejskie, miejsko-wiejskie, miejskie i miasta na prawach powiatu) oraz kryterium zamożności (mała, średnia i duża). Wśród składowych rankingu znalazły się: działalność i uczestnictwo w kulturze, wydatki na kulturę per capita oraz udział kultury w budżecie. Jak tłumaczą badacze Narodowego Centrum Kultury, w składowej „działalność i uczestnictwo w kulturze” mieszczą się m.in. imprezy oświatowe w muzeach, zwiedzający muzea i oddziały, uczestnicy imprez artystyczno – rozrywkowych, uczestnicy imprez w domach kultury, grupy artystyczne w domach kultury, czytelnicy bibliotek publicznych, wypożyczenia księgozbioru.

źródło: Gminny Ośrodek Kultury w Jabłoniu

Author: Redakcja

email: duchwschodu@gmail.com tel: 519-529-144

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.