Uczniowie ZSCKR w Jabłoniu podejmują się praktyk

Praktyki to jedno z najważniejszych działań profesjonalnych, w jakich uczestniczy młodzież Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Jabłoniu w trakcie realizacji programu kształcenia. Dzięki podejmowaniu takich działań, zdobytym wiadomościom i umiejętnościom, uczniowie są krok po kroku wprowadzani do praktycznego wykonywania zawodu.

To w dużej mierze stanowi o wartości rynkowej absolwentów jako przyszłych pracowników lub przedsiębiorców.

Dzięki uprzejmości pana Pawła Haczkura z firmy Handlowo-Zaopatrzeniowej „Agronom” w Jasionce k. Parczewa mieliśmy możliwość zapoznać się parkiem maszynowym i możliwościami uprawy gleby. Dziękujemy za ciepłe przyjęcie, poświęcony czas oraz podzielenie się z nami wiedzą i doświadczeniem.

Uczniowie klasy 3 FT w zawodzie technik rolnik oraz wychowawca klasy i opiekun grupy Marta Marecka-Gierej.

Zdjęcia: Konrad Szczygielski, Marta Marecka-Gierej

Redakcja

email: duchwschodu@gmail.com tel: 519-529-144

Author: Redakcja

email: duchwschodu@gmail.com tel: 519-529-144

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.