Biała Podlaska: Pozyskano fundusze na budowę kolejnego etapu Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem

Znalazły się fundusze na następny etap budowy Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem. Inwestycja stowarzyszenia „Wspólny Świat” otrzyma dofinansowanie z Programu Współpracy Transgranicznej „Polska-Białoruś-Ukraina”. Kwota dofinansowania to blisko 2 mln euro.

Projekt stowarzyszenia zakłada budowę szkoły przysposabiającej do pracy i środowiskowego domu samopomocy oraz mieszkań treningowych z możliwością przekształcenia na dom pobytu stałego dla dorosłych osób z autyzmem. Strona białoruska zrealizuje pierwszy w obwodzie brzeskim Specjalistyczny Ośrodek Pomocy Osobom z Autyzmem i Zaburzeniami Pokrewnymi, który zostanie utworzony przy Szkole Specjalnej w Brześciu. Uzupełnieniem będzie szeroki zakres działań związanych ze wsparciem osób wykluczonych: konferencje, szkolenia oraz wizyty studyjne.

Jest to kolejny etap budowy kompleksowego Centrum Pomocy Osobom z Autyzmem. To nas bardzo ważne dofinansowanie – mówi Anna Chwałek, prezes stowarzyszenia. – Chciałam podziękować wszystkim, którzy trzymali za nas kciuki i wspierali nasze działania. Wierzymy, że to co robimy przysłuży się społeczeństwu, nie tylko lokalnemu. Chcemy zagwarantować komplementarną i specjalistyczną pomoc osobom dotkniętym autyzmem na każdym etapie ich życia, także po wkroczeniu w dorosłość, tak aby mogły nie tylko funkcjonować, ale również korzystać z przysługujących im praw w tym samym stopniu jak osoby pełnosprawne – zaznacza prezes Wspólnego Świata.

Każdy, kto chciałby wesprzeć kolejny etap budowy pierwszego w Polsce Centrum pomocy Osobom z Autyzmem, może zrobić to, wpłacając darowiznę na rzecz stowarzyszenia Wspólny Świat lub przekazać 1 proc. swojego podatku.

Numer konta stowarzyszenia to: 77 8025 0007 0026 1052 2000 0010, KRS: 0000275016.

 informacje i wizualizacja: UM Biała Podlaska

Author: Redakcja

email: duchwschodu@gmail.com tel: 519-529-144

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.