ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA POD LUPĄ MIĘDZYRZECKICH PRZEDSZKOLI

Z inicjatywy Posła na Sejm RP Marcina Duszka oraz Arkadiusza Janusa, po przeprowadzonych rozmowach i konsultacjach z rodzicami przedszkolaków do międzyrzeckich przedszkoli zostały zakupione czujniki pomiaru smogu, które będą kontrolować wskaźniki zanieczyszczenia powietrza. 

Jak wynika z przygotowanego przez Greenpeace i Fundację #13 raportu „Polskie Przedszkola w Smogu”, ponad 62 proc. przedszkoli w naszym kraju znajduje się na terenach o jakości powietrza nie spełniającej obowiązujących w Polsce norm, a przekroczenia norm określonych przez Światową Organizację Zdrowia (WHO) występują praktycznie w otoczeniu wszystkich przedszkoli. Nie inaczej wygląda sytuacja w województwie lubelskim. Odsetek obszarów z przedszkolami w woj. lubelskim z przekroczeniami (PM10/dobę) wynosi 46%.

„Mając na uwadze zdrowie najmłodszych mieszkańców miasta zakupiliśmy bezobsługowe czujniki jakości pomiaru powietrza oraz zanieczyszczenia i smogu. Pan Janus zapytany o koszt czujników odpowiedział: „Naszym celem jest profilaktyka i zdrowie najmłodszych, więc to naprawdę niewielki wydatek.”

„Dzięki czujnikom opiekunowie będą mogli podjąć decyzję o spacerze i zabawie na świeżym powietrzu, biorąc pod uwagę wyniki pomiaru zanieczyszczenia powietrza.” – dodał Poseł Duszek.

Jak poinformował Pan Arkadiusz Janus dzięki czujnikom będziemy mogli poznać stan jakości powietrza w całym Międzyrzecu, dlatego inwestycja ta przyniesie również pozytywne korzyści dla miasta. Zaznaczenia wymaga fakt, że wybór zakupionych urządzeń nie był przypadkowy. Czujniki zostały wykonane przez polską firmę.

Czujniki są niezwykle łatwe w obsłudze. Współpracują z aplikacją na smartfona, są gotowe do zasilania z alternatywnych źródeł takich jak instalacja solarna itp., ponadto łączy się do sieci WiFi poprzez bezprzewodową kartę sieciową. Stan zanieczyszczenia można sprawdzić bezpośrednio na internetowej mapie, obrazującej stopień zanieczyszczenia.

Problem jest bardzo poważny, gdyż chodzi o zdrowie najmłodszych, najważniejsze jednak, aby zapobiegać niepożądanym zjawiskom i chronić najcenniejsze dobra. Takie rozwiązania zostały już wprowadzone w nielicznych miastach i zdały egzamin. Miejmy nadzieję, że sprawdzą się także w międzyrzeckich przedszkolach.

 

Author: Redakcja

email: duchwschodu@gmail.com tel: 519-529-144

2 thoughts on “ZANIECZYSZCZENIE POWIETRZA POD LUPĄ MIĘDZYRZECKICH PRZEDSZKOLI

Dodaj komentarz

Twój adres email nie zostanie opublikowany.